Vrije licentiebanden

Zoals u in het stuk over de wettelijke bepalingen kan lezen, zijn verschillende frequentiebanden vrij van vergunning. Dit wil zeggen dat de regulator zich niet bezighoudt met het regelen van de frequenties/kanaal die iedereen gebruikt en dus ook niet met de interferentie die hierdoor veroorzaakt wordt. Dat is net het nadeel van een vrije band: iedereen kan er vrij gebruik van maken.

 

Radar

De 5GHz band wordt niet enkel door draadloze toepassingen à la Wi-Fi en straalverbindingen gebruikt maar tevens door radarsystemen, meerbepaald weerradar. Deze radarsystemen maken gebruik van radiogolven om neerslag te detecteren. Hiervoor zendt de radar gedurende een fractie van een seconde een energiepuls uit, en 'luistert' vervolgens naar het signaal dat terugkeert door weerkaatsing op de neerslagdeeltjes in een neerslagzone. De juiste locatie van de neerslag wordt uit het tijdsverschil tussen het uitgezonden en het opgevangen signaal bepaald. Doordat de radar de atmosfeer in alle richtingen en op verschillende hoogtes scant, kan hij een 3D-weergave van de neerslag in de atmosfeer weergeven. Met dubbele polarisatie kan men zelfs te weten komen of het om regendruppels dan wel hagel of sneeuw gaat. 

Deze radarsystemen worden dus gekenmerkt door een pulserend signaal en is moeilijk te classificeren.

Belangrijk is ook op te merken dat weerradarsystemen niet enkel bij een luchthaven staan. Deze staan over heel het land verspreid. De reikwijdte van één radar bedraagt ongeveer 80 tot 100km voor kwalitatieve metingen. De effectieve range van het signaal bedraagt ongeveer 240km. De belangrijkste conclusies zijn dan ook dat u tot op 240km van een toren nog radar kan detecteren en dat er zelfs in een klein land als België meerdere weerradars staan.

 

Dynamic Frequency Selection

Om gebruik te maken van het 5GHz spectrum is er initieel eerst in Europa en later ook in de VS bepaald dat er van Dynamic Frequency Selection (DFS) gebruik gemaakt moet worden. Deze DFS regulering verschilt per regio. Zo zijn momenteel in de VS nog steeds kanalen 120-124-128 geblacklist omwille van mogelijke interferentie met Thermische Doppler Radarsystemen. 

Concreet betekent DFS dat uw systeem zelf een kanaalplanning gaat maken en dus zelf de kanalen per AP kiest. Voor een kanaal gekozen kan worden, dient er eerst minimaal 60 seconden op een kanaal geluisterd te worden alvorens er kan besloten worden dat dit een geschikt kanaal is. Wanneer dit kanaal reeds in gebruik is of er is radardetectie, gaat men naar het volgende kanaal. Indien er radardetectie is, wordt het kanaal voor minimaal 30 minuten geblacklist. Op sommige kanalen moet men geen 60 seconden maar 10 minuten scannen alvorens ze geschikt verklaard kunnen worden.

DFS maakt dus de opstart van een systeem langzamer omdat de scanning passief dient te gebeuren en er veel tijd over gaat voor men een conclusie kan trekken.

DFS gaat echter ook door tijdens de functionele fase want men moet ten allen tijde hoffelijk blijven ten opzichte van radar. Wanneer er dus in een functioneel systeem radar aanwezigheid wordt gedetecteerd, moet de radio dat kanaal zo snel mogelijk verlaten. Concreet krijgt het AP nog 10 seconden de tijd om het kanaal te verlaten. Vervolgens begint de selectie van een nieuw kanaal wat dus ook nog een zekere tijd kan duren, zeker in een groter netwerk. Terwijl het AP een nieuw kanaal zoekt, kan het uiteraard geen clients van dienst zijn. Na de initiële 10 seconden worden alle verbindingen verbroken en moeten de clients een ander AP zoeken indien dit mogelijk is.

Hoewel clients in principe geen actieve scan mogen uitvoeren op deze frequenties, merken we dat het gedrag van clients DFS kan triggeren. De meeste radar alarmen zijn trouwens false positives.

 

To DFS or not to DFS

De 'weelde' aan kanalen op 5GHz biedt perspectieven, zeker naar high density deployments. Of men gebruik maakt van deze kanalen hangt van meerdere factoren af:

  • benodigde bandbreedte op één locatie
  • aanwezigheid van andere netwerken
  • mogelijke dekking met niet-DFS kanalen
  • aanwezigheid van radarsystemen
  • aantal simultane clientconnecties

We raden sowieso aan om als basis een DFS site survey uit te voeren zodat duidelijk is hoe gevoelig de locatie is voor radar alarmen. DFS kanalen kunnen nooit 100% betrouwbaar ingezet worden. We raden dus ook af om Voice-over-WiFi, alarmering of andere kritische zaken over DFS kanalen te laten verlopen.