IEEE 802.11

Het Institute of Electrical and Electronics Engineers, of kortweg IEEE, is een verzameling van wetenschappers en ingenieurs die samen voorstellen formuleren met nieuwe technologieën of aanpassingen aan bestaande technologieën. Een aantal van deze ideeën wordt dan gebundeld in een standaard waar iedereen aan moet voldoen. Het bekendste voorbeeld is allicht 802.3 (Ethernet) hoewel 802.11 (Wi-Fi) ondertussen niet meer moet onderdoen. De deelnemers zijn zowel onafhankelijke mensen alsook vertegenwoordigers van de verschillende fabrikanten.

 

Vele standaarden maken één

Vele van de ideeën zijn uitbreidingen op een bestaand gegeven. Niet elke standaard is dus een op zichzelfstaande entiteit maar bouwt verder op voorgaande standaarden. Op bepaalde momenten wordt er dan typisch een uitbreiding gedaan van de originele standaard waarin deze subversies dan worden opgenomen.  De specifieke task force houdt dan op te bestaan en de ontwikkeling gaat verder binnen het globale geheel.

 

De standaarden

Alle standaarden op een rijtje: IEEE Std 802.11, 802.11a, 802.11b, 802.11b-Cor1, 802.11d, 802.11e, 802.11F, 802.11g, 802.11h, 802.11i, 802.11j, 802.11k, 802.11m, 802.11ma, 802.11-REVma, 802.11mb, 802.11REVmb, 802.11n, 802.11p, 802.11r, 802.11s, 802.11T, 802.11v, 802.11u, 802.11w, 802.11y, 802.11z, 802.11aa, 802.11ac, 802.11ad, 802.11ae, 802.11af, 802.11ah, 802.11ai, 802.11aj, 802.11ak, 802.11aq, 802.11ax, 802.11REVmc, 802.11.1 en 802.11.2 

We kennen vooral die standaarden die met een product geassocieerd worden. In het verschil tussen deze standaarden wordt dan vooral gefocust op het verschil in snelheid.

802.11 Hoofdstandaarden

Daarnaast hebben we dus het complete alfabet dat in zijn totaliteit de Wi-Fi netwerken vormt die we vandaag en in de toekomst kennen.

802.11 Alle Standaarden