Voice-over-WiFi

Voice-over-WiFi staat voor VoIP (Voice-over-IP) over een draadloos Wi-Fi netwerk en kan gezien worden als de vervanging van een DECT netwerk. In plaats van een DECT telefoon wordt er dan gebruik gemaakt van een gelijkaardig toestel met een WiFi chipset of zelfs van smartphones met een zogenaamde SIP client. Dit laatste is een stukje software dat er voor zorgt dat u met uw smartphone ook intern kan communiceren via de telefooncentrale.

 

Voordelen VoWiFi

Door het gebruik van het Wi-Fi netwerk biedt VoWiFi naast meer mobiliteit en flexibiliteit voor de werknemers ook de mogelijkheid tot een significante kostenbesparing.

  • Er dient maar één netwerk meer geïnstalleerd te worden in plaats van meerdere (DECT, beepers, WLAN, telemetrie...).
  • Hierdoor is er minder bekabeling nodig.
  • Dit leidt op zijn beurt tot minder switchpoorten.
  • Minder toestellen (zowel basisstations als controllers als switchen) betekent ook minder energiekosten.

Daarnaast is men minder gebonden aan de telefooncentrale en kan men makkelijker kiezen voor alternatieve of goedkopere oplossingen naast de klassieke telefonie.

 

Technische uitdagingen

VoWiFi is echter geen evidentie en er zijn een aantal technische uitdagingen net omdat we meerdere applicaties gebruiken over één netwerk dat openstaat voor iedereen. Hier is de keuze van de juiste technologie en een partner met expertise van levensbelang. VoWi-Fi wordt als 'nieuw' gezien maar Multicap legt reeds VoWiFi netwerken aan sinds 2004 en beschikt dus zeker over de nodige kennis en expertise om u hierbij te ondersteunen.

De kwaliteit van de telefonie hangt sterk af van:

  • de roamingmogelijkheden van de client
  • de interferentie in de omgeving die leidt tot jitter (variabele delay)
  • de end-to-end Quality-of-Service ondersteuning (client - draadloos netwerk - bekabeld netwerk - PBX)
  • de kwaliteit van het toestel zelf (microfoon, luidspreker, draadloze chipset)

 

Roaming

De overgang van het ene AP naar het andere noemen we roaming. De client (i.e. de telefoon) is verantwoordelijk voor het nemen van de beslissing wanneer en naar welk AP hij gaat overschakelen. Om dit op een beetje een correcte manier te kunnen doen, zal een client een actieve of passieve scan uitvoeren om de naburige access points te ontdekken. Dit betekent dat de client gedurende die tijd niets anders kan doen. Bovendien zegt signaalsterkte lang niet alles. Of een AP de goede keuze is kan ook afhangen van de load op dat AP (aantal clients, bandbreedte die ze verbruiken, applicaties die ze gebruiken). Hier heeft de client uiteraard geen zicht op.

We wensen ook allemaal een beveiligd netwerk maar beveiliging komt steeds aan een bepaalde 'kost'. In het geval van roaming betekent dit dat wanneer een client overgaat van het ene AP naar het andere de complete authenticatie en afspraken rond de te gebruiken encryptiesleutels helemaal overnieuw moet. Dit beïnvloed dus de snelheid waarmee er tussen de access points gewisseld kan worden.

Afhankelijk van de gebruikte codec wordt er typisch elke 20 of 30ms een pakketje gegenereerd. Wanneer één pakketje ontbreekt, wordt er in sommige systemen automatisch het vorige pakketje opnieuw geïnjecteerd wat voor het menselijk gehoor niet merkbaar is. Wanneer er echter meer pakketjes ontbreken, merken we dit heel snel.

Het is cruciaal voor een goede ervaring dat de wissel tussen de AP's op het juiste moment gebeurd, dat het juiste AP wordt gekozen en dat de wissel voldoende snel gebeurd.

 

Quality-of-Service

Voice pakketjes zijn kleine pakketjes die snel afgeleverd moeten worden. Het is dus cruciaal dat deze pakketjes voorrang krijgen. Er moet dus niet enkel bij roaming voldoende snel gewerkt kunnen worden maar altijd.

Quality-of-Service is de verzamelnaam voor een aantal standaarden die er voor kunnen zorgen dat er een onderscheid is in prioriteit afhankelijk van het type trafiek. WMM (wireless MultiMedia) of 802.11e zijn verwante standaarden. Hierbij worden bestaande technologieën van 802.1p (DSCP), ToS en DiffServ naar het draadloze netwerk vertaald.

De bedoeling is om end-to-end te begrijpen welke prioriteit een bepaald pakket heeft. Hiertoe moet ofwel het pakket door de verzender (hier dus de PBX en/of de telefoon) 'getagged' worden met de juiste code ofwel moet het netwerk een mechanisme hebben om deze trafiek te identificeren, te classificeren en zelf te taggen. Een goed werkend systeem beschikt over beide mechanismes.

 

VoWiFi Netwerken

Voorspelbaarheid en consistentie zijn dus de belangrijkste elementen in een VoWiFi netwerk waarbij men niet afhankelijk is van variabele vermogens, variabele antennes, variabele kanalen etc. want dit zal allemaal leiden tot onderbrekingen.

Dit zijn de punten waar de Meru Networks oplossing een perfect antwoord op biedt waardoor we deze oplossing ook adviseren voor een VoWiFi netwerk.

Indien er aan deze variabelen wordt voldaan, kan u met een gerust hart uw DECT netwerk vervangen met een Wi-Fi VoWiFi  netwerk!