Wi-Fi en Gezondheid

Draadloze communicatie maakt gebruik van elektromagnetische straling. Naar mogelijke gezondheidseffecten van deze straling wordt al jaren onderzoek gedaan. Op basis van dat onderzoek is het duidelijk dat elektromagnetische straling thermische effecten kan veroorzaken wanneer de stralingsintensiteit groot genoeg is. Bij draadloze toepassingen zoals wij die gebruiken treden echter geen thermische effecten op omdat de stralingsintensiteit te laag is.

 

Wi-Fi stralingsniveau

Een AP mag typisch een maximaal uitgestraald vermogen van 100mW of 20dBm hebben. Dit is echter niet de werkelijke straling die uit het toestel komt maar wel de waarde waar we in theorie mee rekenen. Het signaal dat ontvangen wordt door een toestel (laptop, smartphone etc.) is typisch van de grootteorde -65dBm tot -70dBm in een goed netwerk. Dit betekent dat de sterkte van het signaal ongeveer 0,00000001mW bedraagt. Hier ga je geen glas water mee opwarmen...

 

Europese regelgeving

Europa heeft blootstellingslimieten vastgelegd die aan de lidstaten worden aanbevolen. Deze limieten zijn vastgelegd door het ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) een internationale organisatie van onafhankelijke wetenschappelijke experten. De limiet voor Wi-Fi (>2100MHz) is vastgelegd op 61 V/m. In deze waarde zit reeds een veiligheidsfactor van 50 ingerekend.

Op 2 meter van een Wi-Fi-zender wordt gemiddeld, bij maximale belasting, 0,15 V/m opgemeten wat dus meer dan 400 keer lager is dan de limiet!  De overeenkomstige SAR (Specific Absorption Rate) is 5x10-7 W/kg (0.0000005W/kg). Volgens experten ligt de effectdrempelwaarde voor deze hoge frequenties bij 4W/kg. Indien het stralingsniveau nog boven deze waarde ligt, kan het lichaam de extra gegenereerde warmte niet meer afvoeren wat potentieel tot uitputting of een beroerte zou kunnen leiden.

Elektromagnetisch Spectrum

GSM straling

Ter vergelijking, een gsm-toestel produceert een SAR van ongeveer 0,5 W/kg, dus één miljoen keer meer dan Wi-Fi. 10 seconden gsm-gebruik komt dus overeen met het zich onafgebroken, gedurende 100 dagen bevinden op 2 meter van een Wi-Fi-installatie (W. Pirard, ISSeP) (van toepassing voor geabsorbeerde energie).

 

Wi-Fi in steden

Bij het plaatsen van Wi-Fi in steden kan gesteld worden dat de achtergrondverhoging na het in werking stellen van Wi-Fi-antennes bedraagt maximaal enkele honderdsten van een V/m en is verwaarloosbaar klein (G.Decat, GD-EMF-Consulting). Het is duidelijk dat de introductie van Wi-Fi in de steden bijna niet bijdraagt aan de elektromagnetische straling die er nu al is.

De vraag is dan of er niet-thermische effecten kunnen optreden bij waarden onder deze waarbij thermische effecten optreden, d.w.z onder de huidige normen, en of zij de gezondheid dan kunnen schaden. Tot op heden zijn er geen wetenschappelijk onderbouwde aanwijzingen dat straling van draadloze communicatiesystemen de gezondheid schaadt.

Geïnteresseerd in de officiële documenten van o.a. het ministerie van volksgezondheid?

Contacteer ons !