Wij zijn een distributeur van high-end oplossingen voor draadloze netwerken. Daarbij stellen we onze diepgaande knowhow en jarenlange ervaring in draadloze netwerken ter beschikking voor wereldwijde engineering- en consultancyopdrachten. 

Volledig op maat van uw noden en behoeftes werken we een technisch plan uit met de juiste oplossingen. De uitvoering gebeurt door onze resellers of systeemintegratoren waarmee we nauw samenwerken. Multicap vormt in vele gevallen de eerste adviesstap in uw project.

U kunt bij Multicap aankloppen met alle mogelijke vragen voor draadloze netwerken. Hebt u een probleem waarvoor u een oplossing via draadloze datacommunicatie zoekt of weet u al welke soort draadloos netwerk u wenst?

Multicap verricht de complete engineering – inclusief het veldwerk – om technische antwoorden te geven op al uw vragen. Dit leidt tot een volledig uitgewerkt technisch plan dat klaar is voor uitvoering.

Site Survey voor Wi-Fi-netwerken

Voor de realisatie van draadloze netwerken (Wi-Fi) werken we een complete site survey uit. Dit omvat:

  • Een behoefteanalyse die bepaalt welke bandbreedtes u op het draadloos netwerk nodig hebt. Dit hangt af van de beoogde toepassingen en applicaties voor het draadloos netwerk. Wenst u ook draadloze voice over IP of het draadloos versturen van beeldmateriaal?

  • Een volledige studie ter plaatse bepaalt welke draadloze technologie het beste past.

  • Een onderzoek over de optimale plaatsing van de access points zodat op elke plek een volledige dekking en de vereiste performantie verzekerd zijn.

  • Alle nodige metingen met de nieuwste hard- en software om juiste voorspellingen te maken. Zo gebruiken we tijdens de site survey access points, een spectrum analyser, verschillende antennetypes, software voor dekkingsberekeningen,…

Ekahausitesurvey
Telecommunication mast

Path engineering voor straalverbindingen

Voordat Point-to-Point of Point-to-Multipoint straalverbindingen kunnen worden geïnstalleerd is een path engineering nodig. Via path engineering werken wij de volledige technische oplossing uit. Dit omvat:

  • Het nemen van foto’s, het uitvoeren van hoogtemetingen, het opnemen van coördinaten,… om na te gaan welke obstakels een straalverbinding tussen de beoogde punten mogelijks bemoeilijken. Hiervoor zetten we de meest recente hard- en software in.

  • Het zoeken naar oplossingen via antennes of relaisstations wanneer er geen directe Line of Sight (LoS) is of wanneer er mogelijks hinderlijke reflecties optreden.

  • Het inschatten of er in de toekomst potentiële obstakels kunnen opduiken: groeiende bomen, nieuwe gebouwen,…

Consultancy opdrachten voor mobiele netwerken of satellietverbindingen

Wij voeren de complete engineering uit voor het realiseren van stabiele datacommunicatie via mobiele netwerken zoals 3G en 4G of via satellietverbindingen.

Onze ervaren engineers leveren heldere technische rapporten op met een selectie van de juiste producten en componenten. Aan de hand hiervan kunnen onze resellers en systeemintegratoren meteen aan de slag.  

Closeup of businessman hands typing on laptop computer

Nood aan engineering of consultancy voor betrouwbare, snelle draadloze netwerken?

Multicap voert wereldwijd site survey uit voor draadloze Wi-Fi-netwerken, path engineering voor straalverbindingen of engineering voor draadloze datacommunicatie.

Neem contact met ons op